חיפוש עמית מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה - האוניברסיטה הפתוחה

posted Sep 8, 2011, 3:21 AM by איילת בכר

http://www.openu.ac.il/innovation/openposition.html

http://www.openu.ac.il/innovation/images/headerhebeng.JPGhttp://innovation.openu.ac.il

עמית/ת מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה הפתוחה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מחפש עמית/\ת מחקר בתחום טכנולוגיות למידה חדשניות. במסגרת התפקיד על העמית/ה ליזום מחקרים, לרכז קבוצות מחקר ולהשתתף באופן פעיל בארגון הפעילויות השוטפות והמגוונות הנערכות במרכז.

דרישות התפקיד:

  • בעל/ת תואר דוקטור.
  • טרם חלפו חמש שנים מיום סיום הדוקטורט.
  • רקע אקדמי ומחקרי בתחום טכנולוגיות למידה והוראה או בחדשנות בטכנולוגיות למידה.
  • יכולת מחקרית מוכחת ופרסומים בתחום.
  • נוכחות של לפחות 3 ימים בשבוע באוניברסיטה.

תנאי ההעסקה
חצי משרה.

המועמדים יגישו קורות חיים בכתב, כולל רשימת פרסומים ופעילויות אקדמיות ומחקריות אחרות, ושמות שני ממליצים אליהם תוכל הועדה לפנות.

את המסמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני למזכירות המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה:innovation@openu.ac.il ולציין "מועמדוּת לעמית מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה". על המסמכים להגיע לא יאוחר מיום שני, 24 באוקטובר 2011. רק פניות מתאימות תענינה.

 

Comments