חיפוש מועמדים למורי מורים/ מרצים בהשתלמויות

posted Jul 3, 2011, 2:16 AM by איילת בכר

מורה המורים (מרצה) בתוכנית לפיתוח מקצועי בית ספרי בתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21

שם התפקיד: מרצה 

תחום העיסוק: הוראה בסביבה מתוקשבת

תיאור התפקיד: הוראה למורים המשתתפים בתוכנית לפיתוח מקצועי בית ספרי בתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21, על פי מתווה וסילבוס שנקבע ואושר על ידי המשרד מראש. 

תכלית התפקיד:

1.    פיתוח מקצועי של מורים והכנתם לגיבוש תכנית הוראה אישית המשלבת תקשוב כמרכיב בתכנית העבודה הבית ספרית

2.    הכרה והתנסות בתפוקות התכנית (כלי ניהול פדגוגי, פורטל בית ספרי, תקשורת, יחידות הוראה מתוקשבות)

ממשקים: רכז תקשוב בית ספרי, מנהל בית הספר, מדריך האשכול, הפיקוח על התקשוב, הפיקוח על הפיתוח המקצועי.

 

תיאור המשימות/מטלות העיקריות :

1.    גיבוש ידע המורים והתנסותם בכל מרכיבי התפוקות

2.    שימוש בסביבה סגורה למורים בפורטל בית הספר,  לשם עדכון הלומדים, הפצת חומרי למידה וניהול שיח עם המורים באמצעים מקוונים.

3.    יישום עדכונים במהלך הקורס/ השתלמות לפי דרישת הפיקוח המחוזי

4.    אחראי על ניהול ההשתלמות בבית הספר ושמירה על קשר ודיווח רצוף עם האחראי המחוזי על ההשתלמות

5.    איסוף תוצרי הפעילות והערכתם בתיאום עם הפיקוח על התקשוב

6.    אחראי על איסוף משובים מהמורים וניתוחם.

דרישות התפקיד

המועמד עומד בכל הדרישות כמפורט:

1.    בעל תואר אקדמי שני מוכר על ידי משרד החינוך

2.    בעל ניסיון מוכח בהוראה בסביבה מתוקשבת של שנה לפחות

3.    בעל תואר אקדמי בתחום התקשוב או עמד בדרישות הקורסים להתפתחות מקצועית המאושרים  על ידי הפיקוח המקצועי בתחום הטמעת התקשוב ב- 4 השנים האחרונות, או מועסק בהטמעת התקשוב במערכת החינוך

4.    הוכשר בקורס ייעודי להכרת תכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21".

5.    מומחיות ובקיאות מוכחת עםמדיניות המשרד ומסמכים רלוונטיים להוראה- למידה בסביבה מתוקשבת בבתי ספר יסודיים כמו:תכנית התקשוב, מטרות הוראה, סטנדרטים, הוראה-למידה עדכנית בסביבה מקוונת

6.    התעדכנות מקצועית מתמדת בתיאום עם הפיקוח

הפניית מועמדות אל: עידית אבני, ממונה מחוזית על התקשוב בחינוך, דוא"ל: aavni@matav.net.il

Comments