הנחיות כלליות למסיימי שנה א

posted Jun 4, 2011, 10:30 PM by איילת בכר   [ updated Jun 4, 2011, 10:33 PM ]

שלום רב לתלמידי שנה א בחוג, 

מצ"ב קובץ ובו הנחיות כלליות הנוגעות להתנהלות הלימודים בכל מגמות התואר השני.

הנכם מתבקשים לעיין במצ"ב ולהקפיד על לוח הזמנים.

במידה ויהיו לכם שאלות בעקבות הנ"ל, הנכם מוזמנים להעביר אל כוכבה סג"ל מייל: ksegal@univ.haifa.ac.il   


Ċ
איילת בכר,
Jun 4, 2011, 10:33 PM
Comments