הגשת הצעות מחקר עבור בחינת אפקטיביות של קורס בסביבה מתוקשבת לAppleseeds Academy, עמותה ארצית

posted Sep 7, 2011, 10:57 PM by איילת בכר

עמותת תפוח מתמחה בהפעלת תוכניות טכנולוגיות חינוכיות בפרישה ארצית נרחבת. התוכניות מכוונות להעצמה ולפיתוח כישורי חיים, הנדרשים להשתלבות תעסוקתית ואקדמית במאה ה- 21. אנו מאמינים כי שילוב ערכי מצוינות טכנולוגית עם ערכים חינוכיים וחברתיים הינו המפתח לקידום אוכלוסיות בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות בישראל. החזון הינו - צמצום הפער הדיגיטלי והחברתי בד בבד עם פיתוח הון אנושי. המשמעות היא - העצמת חוסנן של המדינה והחברה בהווה ובעתיד

המלגה בסך 3,000 ש"ח תוענק בהתאם לתנאי קול קורא זה.

המידע המלא בקובץ המצורף.

Ċ
איילת בכר,
Sep 7, 2011, 10:59 PM
Comments