8/3/2010: נפתחה סדרת ההרצאו

posted Sep 29, 2010, 12:51 AM by Yotam Hod   [ updated Sep 29, 2010, 12:51 AM by Yishay Mor ]
8/3/2010: נפתחה סדרת ההרצאות "טכנולוגיות חדשניות בשרות החינוך". לפרטים ראו: סמינרים תש"ע
Comments