28/4/2010 אושרה פתיחת מסלול ב'

posted Sep 29, 2010, 12:54 AM by Yotam Hod   [ updated Sep 29, 2010, 12:54 AM by Yishay Mor ]
28/4/2010 אושרה פתיחת מסלול ב' (תואר שני ללא תזה) בתשע"א למגמה לטכנולגיות בחינוך. כמו כן אושרה פתיחת שתי תוכניות ייחודיות בתשע"א: "תוכנית נהריה" ו- "תוכנית נצרת/נצרת עילית/סיסקו".
Comments