ציטוט מקורות

בעבודות המוגשות בפקולטה לחינוך, נדרש ציטוט מקורות מדוייק ומפורט בסגנון APA

לרשותכם כמה מדריכים ומשאבים ללימוד המוסכמות המקובלות בציטוט מקורות:


כמו כן, ישנם כלי תוכנה העוזרים בניהול מאגר מקורות וברישום ביבליוגרפי:
  • RefWorks (תוכנה מסחרית, מסופקת ע"י הספריה)
  • http://www.bibsonomy.org רשת חברתית לניהול ושיתוף מאגרים ביבליוגרפיים (חינם)
  • http://www.mendeley.com תוכנה + רשת חברתית לניהול ושיתוף מאגרים ביבליוגרפיים (מסחרי, גרסת חינם מוגבלת)
  • http://www.connotea.org כלי מקוון לניהול ושיתוף מאגרים ביבליוגרפיים (חינם)
  • http://www.citeulike.org  כלי מקוון לניהול ושיתוף מאגרים ביבליוגרפיים (חינם)
  • EndNote (תכנה מסחרית, בין הנפוצות והטובות ביותר)

Ċ
Yishay Mor,
Aug 20, 2011, 12:50 AM
Ċ
Yishay Mor,
Aug 20, 2011, 12:51 AM
Comments