About us‎ > ‎Seminars‎ > ‎

Dr. Ido Roll - Causing Fires in Virtual Labs, 18.12.2013

posted Dec 19, 2013, 2:53 AM by Yotam Hod   [ updated Dec 19, 2013, 2:55 AM ]
הנכם מוזמנים למפגש הרביעי בשנת תשע"ד של סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה ומרכז המצויינות LINKS לחקר למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה.

במפגש נארח את ד"ר עידו רול מהמרכז להוראה, למידה וטכנולוגיה באניברסיטת קולומביה הבריטית. נושא הרצאתו של ד"ר רול הוא "מבעירים שריפות במעבדות וירטואליות: פיגומים מפורשים ומשתמעים בסביבות הדמיה פיסיקליות". תקציר ההרצאה כלול במכתב זה.

הסמינר יתקיים ביום רביעי, ה- 18.12.2013, בשעות 15:45 – 17:45, בבניין הפקולטה לחינוך, בחדר 362. התכנסות וכיבוד קל בשעה 15:45-16:15. ההרצאה תחל בשעה 16:15. 

נשמח לראותכם,
ד"ר אורן גולן וד"ר שרית ברזלי
המגמה לטכנולוגיות בחינוך
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
Comments