About us‎ > ‎Seminars‎ > ‎

Prof. Hanan Yaniv, "3 Points of View on Digital Pedagogy"

posted Dec 14, 2011, 11:42 PM by Yotam Hod   [ updated Feb 28, 2012, 12:39 PM ]
מתפישה תיאורתית ליישום בשטח 25 שנה של התפתחות מודל:

למידה בסביבה הרפקנית (לב"ה) הוא מודל לעיצוב סביבות למידה. לב"ה הוא מודל של יצירת אנרגיה בסביבת הלמידה. הוא בא להציע ערוץ חלופי למוטיבציה פנימית (עניין צרוף בתוכן) בסביבות שבהן התוכן מוכתב (תכניות לימודים). המסגרת התיאורתית שלאורה פותח המודל היא קונסטרוקטיביסטית – הומניסטית בעיקרה, עם קריצה לרדיקליזם (הטייה אישית של היוצר). לאור הליבה העקרית של המודל (PBL), והערכים החברתיים שמאחוריו, משימת הלמידה העיקרית היא משימה של פתרון בעיות בצוות. המודל הקונספטואלי שמאחורי לב"ה (כסביבת עיצוב וכסביבת מחקר) מושפעים מאד ע"י Grounded Theory והנטיה לראות את העולם דרך משקפיים היוריסטיות. 


למידה על פי לב"ה מושתתת על שני מצבים עיקריים: הלומד כמעצב למידה והלומד כ"משחק". דוגמאות ליישום לב"ה (בשני המצבים) והמחקרים שנערכו עליהם יוצגו במפגש, לצד תפישת עיצוב של סביבה טכנולוגית חדשה והרכיבים העיקריים של המודל.

התפתחות וניסוח של עקרון (הגיגים): 

עקרון ההשטחה: כל רעיון תיאורטי, מעמיק ככל שיהיה, ישוטח בדרכו ליישום בשטח 
ניסיון להסביר את מה שאני מכנה "התרמית השניה בגודלה בהסטוריה" (בית הספר המסורתי) הובילו אותי לזיהוי שלושה סוגים של אשלייה: אשליית הידיעה, אשליית העשייה, אשליית המודעות. שלושת הסוגים האלה מכונסים תחת הכותרת "עקרון ההשטחה" אותו אנו חווים בכל מסגרת. אציג דוגמאות להשפעה ההרסנית של עקרון ההשטחה, וכלים העומדים בפנינו להקטנת השפעתו תוך שליטה ב"מקדם הרתיעה" הגורם לנו לשטח תלהיכים במקום להתמודד איתם. תכנית מחקר שהתחלתי להניע דוקא בסביבה של מאותגרי קשב והנסיון של צוות מחקר (ד"ר גלית אשכנזי וד"ר בטי שרייבר ואנוכי) להציע מודל בהשראת סיגנל-דיטקשן תיאורי (Signal Detection Theory) להפרדה בין גורמים פסיכולוגיים וגורמים פיזיולוגיים והשפעתם על ביצוע (או יותר נכון - אי ביצוע) של משימות חשובות. 

פדגוגיה דיגיטלית במקום "טכנולוגיה בחינוך" (הצגת עמדה): 

פדגוגיה דיגיטלית במקום "טכנולוגיה בחינוך": 
קריאה לשינוי פרדיגמטי של תחום המחשבים בחינוך לאור חידושים חברתיים וטכנולוגיים ותנועות מתחדשות של שפיות פדגוגית. 

פרופ' חנן יניב. פדגוג דיגיטלי. חוקר ומפתח מודלים תיאורטיים וישומיים של למידה תוך שילוב טכנולוגיות קצה. פסיכולוג מחקרי בהכשרתו האקדמית, פיתח את הב"מ (הדרכה באמצעות מחשב) בחיל המודיעין ב-1982, פרוייקט שהוביל למיקוד תחומי העניין שלו בטכנולוגיה בחינוך. ב-1985 הוזמן לאוניברסיטה של מישיגן באן-ארבור להקים מעבדה ללמידה באמצעות מחשב, שם גם קיבל את הדוקטורט בטכנולוגיות של למידה ומאז עסוק בפיתוח סביבות וכלי למידה וחשיבה במסגרות שונות. אחרי 7 שנים של הולכת תחום המחשב בלמידה במחר 98 באצבע הגליל, הצטרף למכללה להוראת הטכנולוגיה בת"א (שהתמזגה מאז עם סמינר הקיבוצים) והקים שם את מרכז פתו"ח (פדגוגיה, תרבות וטכנולוגיות חדישות). ב-2004 הצטרף לפקולטה לחינוך באוניברס


יטה של קלגרי בקנדה והקים שם את המעבדה לחקר פדגוגיה חדשנית אותה הוא עמל לשלב לתוך מרכז פתו"ח תחת החסות האקדמית של בית הספר למוסמכים בסמינר הקיבוצים. חנן, הומניסט חסר תקנה, רואה בטכנולוגיות קצה של הדמיית והרחבת המציאות, לצד כלים שיצר כמו KnoW (כלי למיפוי ואירגון ידע היפרטקסטואלי); Think (כלי לפיתוח משימות קבלת החלטות בלמידה) ו”המבוך" (מרכז למידה משולב הרפתקאות ודילמות מוסריות), הזדמנות שטרם היתה לפיתוח למידה התנסותית ברוח ג'ון דיואי ואף קודמים לו. 

15.45-16.15 - התכנסות, וכיבוד קל. מומלץ להגיע מוקדם על-מנת ליהנות מהנוף המרהיב! 
16:15-17:45 - הרצאה ודיון מקום המפגש: בניין הפקולטה לחינוך, חדר 362. 

הרשמה: ההשתתפות במפגש היא ללא תשלום. אין צורך בהרשמה מראש להרצאה ולסדנא. 
חנייה והגעה: ההזמנה המצורפת מהווה אישור כניסה לקמפוס, נא הביאו עימכם עותק מודפס והציגו אותו בשער הקמפוס (האישור יהיה תקף בשני השערים). קחו בחשבון שהחנייה בקמפוס עלולה לקחת זמן לא מבוטל. 
איש קשר: איילת בכר, ayelet.becher@edtech.haifa.ac.il

Comments