Seminars & Events‎ > ‎News‎ > ‎

תוצרי רכזי התקשוב של רשת עמ"ל בתכנית תואר שני במגמה לטכנולוגיה בחינוך

posted Dec 14, 2011, 11:33 PM by Yotam Hod
ידיעון רשת עמ"ל מציג את עבודות המורים של רשת עמ"ל, בתכנית לתואר שני במגמה לטכנולוגיה בחינוך, במסגרת הקורסים: "למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה", ו ""למידה ניידת".  לקריאת הידיעה המלאה לחצו כאן 
Comments