Seminars & Events‎ > ‎News‎ > ‎

"תמונות מהצגת הפרויקטים של תלמידי המגמה ביום העיון "תמורות ושינויים של תיאוריה ומעשה"

posted Dec 14, 2011, 11:29 PM by Yotam Hod
ביום חמישי שעבר, במסגרת יום העיון לכבוד צאת ספריהן של פרופ' לילי אורלנד ברק ופרופ' פרימה אלבז-לוביש, הציגו כמה מתלמידי המגמה טעימות מהעבודה של קהילתנו. העניין היה רב והתגובות נלהבות, כפי שמעידות התמונות:

Comments