Seminars & Events‎ > ‎News‎ > ‎

אשר מוצני תלמיד שנה ב' במגמה לטכנולוגיות בחינוך נבחר למורה מצטיין ברשת

posted Dec 14, 2011, 11:34 PM by Yotam Hod
המגמה לטכנולוגיות בחינוך מברכת את אשר מוצני על בחירתו כמורה מצטיין ברשת עמ"ל. אנו גאים מאוד באשר ובהישגיו ושמחים על היותו חלק מקהילת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. נרצה לאחל לאשר הצלחה בהמשך והמשך הפצת סגולותיו המקצועיות ואור אישיותו בסביבות החינוכיות בהן הוא פועל! Comments